?האם מותר לגברים לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות

עיין כאן לכתבה העיקרית באנגלית האם מותר לגברים לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות?  מותר לגברים אפילו לכתחילה לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות עד קרוב .לשקיעה. אכן מי שמקדים לקבל שבת בזמן הדלקת נרות-אשרי לו הרחבה ?האם מותר לגברים לעשות מלאכה אחרי זמן הדלקת נרות מותר לגברים אפילו לכתחילה לעשות […]